poniedziałek, 15 września 2014

Po Regatach Poloneza wszyscy zainteresowani spotkali się by ustalić ostateczną wersję regulaminu regat Setką przez Atlantyk. Podstawowe zasady są takie jak w 2012 roku. Jest kilka zmian i uściśleń uzgodnionych przy ognisku, spisanych i sprawdzonych przez uczestników spotkania. Zalecane jest posiadanie AIS. Najprostszy odbiornik to dzisiaj 100 euro. Będzie bezpieczniej, dużo snu, mniej czuwania. Wypoczęty żeglarz może bez większego ryzyka postawiać dodatkowy  żagiel. Dopuszczamy więc genaker. Niewielki, 15m2. Koniecznie samodzielnie uszyty na domowej maszynie i tylko z nylonu. Tkanina ok. 6 zł/m2, trochę nici, trzy remizki. Razem około sto złotych. Znosimy ograniczenie wielkości baterii słonecznej. W pierwszych regatach używaliśmy tylko map papierowych, teraz można będzie używać również elektronicznych. Po regatach wszyscy planują włóczęgę po Karaibach. Mapy papierowe są drogie. Korzystanie z map na laptopie obniży koszty zwiedzania. Oczywiście na regaty zabieramy co najmniej papierową generalkę Atlantyku oraz podejściówki do Santa Cruz i Fort de France. Sześćdziesiąt dni przed startem trzeba pokazać na blogu swoje wyposażenie. To dla równych szans wszystkich startujących. Na spotkaniu zawodnicy zdecydowanie nalegali na wzajemne sprawdzenie jachtów latem 2016 najlepiej połączone ze wspólnym starem w Regatach Poloneza lub SailbookCup. Jeżeli ktoś zbuduje setkę na drugim końcu Europy to nie musi jechać nad Bałtyk. może wziąć udział w lokalnych morskich regatach i na swoim blogu zamieścić film.  Poniżej regulamin już po końcowych konsultacjach.

Regaty „Setką przez Atlantyk 2016”

Start 11.11.2016
Trasa
I etap
start 11.11.2016
Sagres w południowej Portugalii – Santa Cruz de Tenerife, Wyspy Kanaryjskie
II etap
start 10.12.2016
Santa Cruz de Tenerife – Fort de France, Martynika. Linią mety jest południk 61W między wyspami Martynika a St. Lucia.

Podstawowe zasady 
- samotnie przez Atlantyk
- na własnoręcznie zbudowanym 5-metrowym, sklejowym jachcie  typu Setka A lub Setka B-A
- bez pomocy z zewnątrz
- bez używania silnika
- bez informacji pogodowych
- bez kontaktu z lądem
- minimum wyposażenia pokładowego oraz elektroniki
- dozwolona jest dowolna ilość dodatkowych postojów na trasie regat
- każdy skiper startuje na wyłącznie własną odpowiedzialność
- ukończone 18 lat w chwili startu
- regaty są okazją do przeżycia wielkiej przygody jaką jest przepłynięcie Atlantyku pięciometrowym jachtem. Podstawą udziału jest nie stosowanie przewagi sprzętowej i  przestrzeganie dobrych obyczajów.


Sponsoring
Dopuszczalne jest korzystanie z pomocy sponsorów wyłącznie na potrzeby wybudowania i wyposażenia oraz transportu jachtu.


Jacht

W regatach biorą udział żeglarze na samodzielnie zbudowanych balastowych jachtach typu Setka A lub Setka B-A. Za samodzielnie zbudowany uznaje się jacht przy którym co najmniej 50% prac zostało wykonanych przez armatora w tym co najmniej 50% prac przy budowie zładu i poszycia kadłuba. Zakres wykonanych prac przedstawia armator a komisja regatowa weryfikuje. Podstawą oceny mogą być porównania z innymi budowami np. z dokładnym przedstawieniem czasu poszczególnych prac podczas budowy „Skwarka”. Budowa jachtu musi być na bieżąco dokumentowana na blogu lub stronie internetowej.
Wszystkie jachty należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Dopuszczalne jest indywidualne wzmacnianie konstrukcji. Niedopuszczalne jest osłabianie konstrukcji a szczególnie zmniejszanie grubości poszycia i wymiarów zładu.

Wymagania szczegółowe:

- zabronione jest stosowanie poszycia kadłuba i pokładu lżejszego jak 0,54 kg/dm3 .
- dopuszczalne są zmiany geometrii kadłuba wyłącznie w obrębie kokpitu i zejściówki.
- masa minimalna jachtu Setka BA - 450kg
- masa minimalna jachtu Setka A - 460kg
- niezatapialność zapewniona przez umieszczenie w kadłubie w nie mniej niż 700 dm3 materiału pływalnościowego.
- poszycie kadłuba sklejką wodoodporną lub sklejką pokrytą laminatem epoksydowo-szklanym, grubość poszycia nie mniejsza niż w dokumentacji. Przykład: poszycie burt sklejką 10mm lub sklejką 9mm + 1mm laminatu epoksydowo-szklanego
- zabronione jest wzmacnianie jachtu laminatem innym jak epoksydowo-szklany
- maszt pływający
- fały poprowadzone na zewnątrz masztu
- dopuszcza się jeden lub dwa sztagi biegnące od dziobnicy do zamocowania na maszcie na wysokości od pokładu jak w dokumentacji.
- rolfok oraz refowanie grota przez rolowanie wzdłuż liku przedniego nie są dozwolone
- grot mocowany do bomu na całej długości dolnego liku likliną lub nie mniej niż pięcioma pełzaczami
- żagle dopuszczalne; grot oraz 2 foki wg oryginalnej dokumentacji, dodatkowo fok sztormowy o powierzchni ok. 1,2m2 , trajsel o powierzchni nie większej niż 2m2 oraz drugi grot nie większy od oryginalnego. Wszystkie żagle wykonane z dakronu o gramaturze nie mniejszej niż 200G/m2
- genaker – wyłącznie samodzielnie uszyty według wykrojów które zostaną podane przez konstruktora, z nylonu o gramaturze nie mniejszej jak 60G/m2, powierzchnia ok. 15m2
- genaker stawiany bez wytyku, blok genakera na maszcie nie wyżej jak 5,60m nad pokładem
- kabestany, windy, stopery i szyny szotowe są niedozwolone
- log - niedozwolony
- samoster tylko wykonany samodzielnie, wyłącznie wiatrowy
- nie dopuszcza się samosterów elektrycznych
- dopuszcza się rezygnację z miecza rufowego i zastosowanie dowolnych płetw stabilizujacych kursowo lub ich brak. Do wykonania płetw można stosować wyłącznie materiały przewidziane dokumentacją i występujące w innych fragmentach konstrukcji jachtu
- odsalarki - użycie oznacza wycofanie z regat
- dopuszczalne są wyłącznie odbiorniki ręczne GPS, zalecane min. 2 sztuki
- woda w butelkach PET o maksymalnej pojemności 2dm3. Butelki zaleca się umieścić pod kojami oraz przed masztem i zabezpieczyć przed przesuwaniem podczas pracy jachtu na fali.
- minimalny zapas wody;I etap - 60 dm3, II etap - 120 dm3
- maksymalna łączna moc baterii słonecznych – bez ograniczeń

- podczas regat niedozwolone jest używanie elektronicznych środków łączności np. telefonów satelitarnych, radiostacji i radiotelefonów UKF z wyłączeniem ich użycia podczas bezpośredniej groźby kolizji dla jej uniknięcia
Dozwolone urządzenia elektroniczne:
- ręczny GPS  (zalecane min. 2 szt.)
- AIS (zalecany)
- laptop

Wspólną decyzją startujących może zostać dopuszczone niedrogie urządzenie do lokalizacji satelitarnej i wysyłania wiadomości z jachtu. Z powodu szybkiego rozwoju urządzeń elektronicznych decyzja o rodzaju sprzętu i jego ewentualnym dopuszczeniu zostanie podjęta w roku 2016.

Środki ratunkowe oraz urządzenia do lokalizacji i wzywania pomocy – bez ograniczeń.
Zaleca się posiadanie radioboi EPIRB.
Obowiązkowe jest posiadanie i ciągłe używanie mocnej uprzęży oraz lin bezpieczeństwa wpiętych w mocowania pokładowe lub sztormliny rozmieszczone tak by umożliwiały pełną obsługę jachtu z pokładu lub kokpitu.
Obowiązkowe jest zabezpieczanie elementów zejściówki np. przez przywiązanie, tak by nie zostały utracone z powodu fali lub głębokiego przechyłu.

Nie później niż 60 dni przed terminem startu każdy z zawodników zgłasza na blogu budowy wyposażenie swojego jachtu. Po zgłoszeniu, wyposażenie można uzupełniać tylko o takie jakie zgłosili pozostali uczestnicy i nie zostało zakwestionowane przez innego zawodnika. Zgodność z regulaminem zgłoszonego wyposażenia może być zakwestionowana do 30 dnia przed startem.

Lista startowa zostaje zamknięta 11 września 2016

Spotkanie i sprawdzenie jachtów – 2016 sierpień, Zalew Szczeciński lub Świnoujście przed Regatami o Puchar Poloneza. Kto ze względu na odległość nie będzie mógł przyjechać powinien zamieścić na blogu film pokazujacy udział jachtu w lokalnych morskich regatach.

Zaleca się by każdy jacht przd startem w Setką przez Atlantyk 2016 został sprawdzony podczas rejsu lub regat na morzu.

Komisja Regatowa
Na czas trwania regat staje się ich formalnym organizatorem. Decyduje o wszystkich sprawach związanych z regatami. Podejmuje decyzje większością głosów. Jej decyzje są ostateczne. Stanowią ją żeglarze którzy stawili się na starcie regat, a po zakończeniu regat, wszyscy którzy przekroczyli metę i stanęli na kotwicowisku w Fort de France gdzie komisja uzgadnia komunikat końcowy.

 Uwaga: specjalnie do startu w poprzednich regatach została zbudowana Setka „Lilu 2012” z częściowo zmienioną nadbudówką i wyjątkowo ten jeden jacht może startować w następnych regatach pomimo nadbudówki innej niż przewiduje dokumentacja. Zmiana dokonana na Lilu 2012 nie ma wpływu na własności nautyczne.

Na życzenie żeglarzy wprowadzamy również klasyfikację w kategorii załóg dwuosobowych. 
Zmiany w regulaminie dotyczące załóg dwuosobowych;
1. Można używać odsalarki a jej posiadanie jest obowiązkowe
2. Całkowita masa jachtu wraz z wyposażeniem, zapasami jedzenia i wodą oraz z załogą nie może przekraczać 850 kg
3. Minimalna ilość wody pitnej w pierwszym etapie - 20l, w drugim etapie - 50l


Co zrobić by znaleźć się na liście startowej SpA 2016?
1. podać imię i nazwisko, miejscowość, nazwę jachtu, banderę oraz adres internetowy pod którym można obserwować budowę,
2. rozpocząć budowę jachtu i dokonania udokumentować fotografiami. 
Zakup materiałów lub wyposażenia nie będzie jeszcze uznany za rozpoczęcie budowy. Aby znaleźć się na liście należy np. ustawić na helingu pierwsze samodzielnie wykonane wręgi lub wykonać samodzielnie inne istotne elementy jachtu.